Privacy en de AVG

Geachte klant,

Sinds 25 mei 2018 is de aangescherpte privacywetgeving vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Een van de eisen die de AVG stelt is dat er afspraken moeten worden gemaakt over de verwerking van klantgegevens. Graag informeren wij je hoe wij hiermee omgaan.

bianca-en-claudia-achter-de-pc-lo-res.png
Als je klant van Kriek Optiek bent, dan verzamelen wij gegevens van jou.

Welke gegevens zijn dit?
- Persoonsgegevens, waaronder:
- Naam;
- Adres;
- Woonplaats;
- E-mailadres;
- Telefoonnummer;
- Geboortedatum;
- Geslacht;
- Gezondheidsgegevens die van belang zijn voor het welzijn van de ogen zoals ziektes, medicatie en allergieën.
- Burger Service Nummer, indien wij de declaratie verzorgen bij de verzekeraar. 
- Bankrekeningnummer, indien wij een automatische incasso verzorgen. Hiervoor geef je apart toestemming.

Wat doen wij hiermee?
Wij slaan je gegevens op met jouw toestemming zodat wij je een beter product kunnen leveren.
Indien je dat wilt, dan verwijderen wij de gegevens of we noteren ze niet. Tenzij anders aangegeven bewaren wij de gegevens in ons systeem.
Verder gebruiken we de gegevens voor direct mail, bijvoorbeeld om je te laten weten dat de bril een bepaalde leeftijd heeft bereikt. Wil je dat liever niet? Dan kunnen we je hiervoor uitsluiten.

Delen wij deze gegevens met derden?
Persoonsgegevens die door Kriek Optiek worden verwerkt, worden niet verstrekt aan derden. Er zijn wel aangesloten partners die onze gegevens verwerken als software-automatiseerder. Dergelijke partijen hebben een overeenkomst getekend waarin ze beloven dat ze gegevens niet delen met derden.

Cookies & tracking technologieën
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies.  Wij gebruiken cookies om je instellingen en voorkeuren te onthouden, daarnaast voor Google Analytics om onze site te verbeteren. Je kunt deze cookies uitzetten via je browser. Mocht je overgaan tot het uitschakelen van cookies, dan is het mogelijk dat bepaalde functies niet meer werken of dat je van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken.

Wat zijn je rechten?
Zonder tegenbericht van jouw kant gaan wij ervan uit dat je de opslag van persoonsgegevens accepteert. 
Vanzelfsprekend heb je het recht op (na schriftelijk verzoek): 
- Inzage in jouw persoonsgegevens. Je kunt ons vragen of wij persoonsgegevens van jou verwerken. Indien dat het geval is, leggen wij je uit welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, op welke wijze wij dit doen en voor welke doeleinden. Desgewenst geven we je ook een kopie van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
- Rectificatie van je persoonsgegevens. Indien je van mening bent dat de persoonsgegevens die wij van u verwerken onjuist of onvolledig zijn, kunt ons verzoeken om je gegevens aan te vullen of te wijzigen;
- Wissen van je persoonsgegevens. Je kunt ons verzoeken om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te wissen. Wij zullen je gegevens na ontvangst van een verzoek daartoe zonder onredelijke vertraging wissen indien je ons niet langer toestemming geeft om je persoonsgegevens te verwerken.

Disclaimer
Dit document is onze vertaling van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Vanzelfsprekend is de toepasbare wet- en regelgeving altijd leidend en kunnen er geen rechten ontleend worden aan dit document.
Het privacybeleid is vastgesteld door de directie van Kriek Optiek. Kriek Optiek houdt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden.

Vragen
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Raphael Kriek via raphael.kriek@kriekoptiek.nl.

Met vriendelijke groet,

Raphael Kriek
Algemeen directeur