Leveringsvoorwaarden

Verkorte Algemene Voorwaarden Kriek Optiek

Van kracht sinds 1 mei 2018       

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen bij Kriek Optiek.
Voor de complete tekst van de Algemene Voorwaarden (opgesteld door brancheorganisatie NUVO in samenspraak met de Consumentenbond) kunt u hier klikken.

 etnia-bril-lo-res.png

- De prijs is zoals besproken bij de verkoop en kan hierna niet eenzijdig verhoogd of verlaagd worden.

- De ondernemer staat ervoor in, dat hij het product levert zoals is overeengekomen met de consument. De geleverde kwaliteit naar maximaal vermogen.

- Indien de consument een voorschrift van de meting wil maar geen product heeft gekocht, dient hiervoor betaald te worden. Ook indien dit in het verleden gemeten is.

- Bij annulering is de consument gehouden een vergoeding van 30% van het aankoopbedrag aan de ondernemer te betalen.

-  Er dient te worden voldaan uiterlijk bij het afhalen. 

- Creditcards worden per 1-10-2023 niet meer geaccepteerd

-  Producten die ter reparatie worden aangeboden en die gezien hun leeftijd een verhoogd risico voor schade met zich meebrengen komen voor rekening en risico van de consument, mits de ondernemer dit van te voren aan de consument heeft medegedeeld.

-  Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt. Kortom, voldoet het aangeschafte product echt niet aan de wensen proberen wij eerst een geschikte oplossing te zoeken zodat u wel tevreden bent. Bent u hierna nog niet tevreden nemen wij het product terug.

- Indien u met uw nieuwe bril klachten ondervindt bent u, als consument, verplicht dit binnen 2 maanden aan de ondernemer te melden.

- Geschillen tussen consument en ondernemer kunnen zowel door de consument als door de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Optiek, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. (www.degeschillencommissie.nl).

-  Kriek Optiek is lid van de NUVO (Nederlandse Unie Van Optiekbedrijven) en houdt zich aan de Algemene Voorwaarden van de NUVO. De NUVO staat garant voor de nakoming van de bindende afspraken tussen de ondernemer en de NUVO.

-  Indien een product defect is gelden de garantievoorwaarden van de fabrikant. Additioneel verzorgt Kriek Optiek na deze garantieperiode en bij breuk of verlies door eigen schuld additionele coulance. We staan er om bekend verder te gaan dan wie dan ook in garantie en service en zien dit als één van onze unieke sterke punten.

- Aanschaf van een complete nieuwe bril binnen een jaar na aanschaf van uw vorige betekent dat u 1 glas gratis ontvangt. (niet van toepassing op speciale aanbiedingen en acties, de maximale aanschafwaarde van de glazen van de eerste bril mag hierbij niet overschreden worden).

-  Bij de aanschaf van een zonnebril op sterkte naast de gewone bril krijgt u 1 zonneglas van ons cadeau.

-  Indien u klant bij ons bent heeft u recht op 10% korting op de zonnebrillen zonder sterkte.

KVK nummer: 66064732

BTW nummer: NL 002088646 B83