Privacy en de AVG

Geachte klant,

Vanaf 25 mei 2018 is de aangescherpte privacy wetgeving vanuit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Een van de eisen die de AVG stelt is dat er afspraken moeten worden gemaakt over de verwerking van klantgegevens. Graag informeren wij u hoe wij hiermee omgaan.

1-03673.jpg
Als klant van Kriek Optiek verzamelen wij gegevens van u: 

Welke gegevens zijn dit?
- Persoonsgegevens, waaronder:
- Naam;
- Adres;
- Woonplaats;
- E-mailadres;
- Telefoonnummer;
- Geboortedatum;
- Geslacht;
- Gezondheidsgegevens die van belang zijn voor het welzijn van de ogen zoals ziektes, medicatie en allergieën.
- Burger Service Nummer, indien wij de declaratie verzorgen bij de verzekeraar. 
- Bankrekeningnummer, indien wij een automatische incasso verzorgen. Hier geeft u apart toestemming voor.

Wat doen wij hier mee?
Wij slaan uw gegevens op met uw toestemming zodat wij u een beter product kunnen leveren.
Indien gewenst verwijderen wij de gegevens of noteren wij ze niet. Tenzij anders aangegeven bewaren wij de gegevens in ons systeem.
Verder gebruiken we de gegevens voor direct mail, bijvoorbeeld om te laten weten dat de bril een bepaalde leeftijd heeft bereikt. Indien u dit niet wilt kunnen wij u hiervoor uitsluiten.

Delen wij deze gegevens met derden?
Persoonsgegevens die door Kriek Optiek worden verwerkt, worden niet verstrekt aan derden. Er zijn wel aangesloten partners die onze gegevens verwerken als software automatiseerder. Die hebben een overeenkomst getekend gegevens niet te delen met derden.

Cookies & tracking technologieën
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies.  Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden, daarnaast voor Google analytics om onze site te verbeteren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Mocht u overgaan tot het uitschakelen van cookies, dan is het mogelijk dat bepaalde functies niet meer werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken.

Wat zijn uw rechten?
Zonder tegenbericht van uw kant, gaan wij ervan uit dat u de persoonsgegevens opslag accepteert. 
U heeft het recht om ons schriftelijk te verzoeken om:
- Inzage in uw persoonsgegevens. U kunt ons vragen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Indien dat het geval is, leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij van u verwerken, op welke wijze wij dit doen en voor welke doeleinden. U kunt ons tevens verzoeken om een kopie van de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
- Rectificatie van uw persoonsgegevens. Indien u van mening bent dat de persoonsgegevens die wij van u verwerken onjuist of onvolledig zijn, kunt ons verzoeken om uw gegevens aan te vullen of te wijzigen;
- Wissen van uw persoonsgegevens. U kunt ons verzoeken om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te wissen. Wij zullen uw gegevens na ontvangst van een verzoek daartoe zonder onredelijke vertraging wissen indien u ons niet langer toestemming geeft om uw persoonsgegevens te verwerken.

Disclaimer
Dit document is onze vertaling van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Vanzelfsprekend is de toepasbare wet- en regelgeving altijd leidend en kunnen er geen rechten ontleend worden aan dit document.
Het privacy beleid is vastgesteld door de directie van Kriek Optiek. Kriek Optiek houdt zich het recht voor dit privacy beleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden.

Vragen
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Raphael Kriek via raphael.kriek@kriekoptiek.nl.

Met vriendelijke groet,

Raphael Kriek
Algemeen directeur